Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Sản phẩm mới & chiến lược
Dự án
KỸ THUẬT
Tin tức & Sự kiện
Con người & công việc
Phát triển bền vững
Liên hệ
Tên:
Email:
Thành viên
User
Pass
 
Chính sách bảo mật
Quang Diệu  quy định chính sách bảo mật này nhằm thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi cho sự riêng tư của Quý khách truy cập trực tuyến.

Thông tin website của chúng tôi cho phép Quy khách cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân (như công ty, tên của bạn, tổ chức, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email). Ngoài ra, trang web của chúng tôi mang đến cho Quý khách những  yêu cầu thông tin của Quý khách mong muốn nhận từ chúng tôi trên nhiều đối tượng, và để cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ thông tin tương tự hoặc ý kiến bạn có thể có. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin không nhận dạng cá nhân khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi như các loại trình duyệt bạn đang sử dụng, loại hệ điều hành bạn đang sử dụng, và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

Quang Dieu không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba để tiếp thị các mục đích mà không có sự đồng ý trước của Quý khách. Quang Dieu có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân Quý khách và công ty của Quý khách để thực hiện yêu cầu của Quý khách  cho sản phẩm của Quang Diệu, chương trình, và dịch vụ, để đáp ứng yêu cầu của Quý khách về dịch vụ của chúng tôi, và để cung cấp cho Quý khách các sản phẩm khác, các chương trình hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng có thể quan tâm đến Quý khách.. Ngoài ra, chúng tôi vào có thể nhân dịp kết hợp thông tin chúng tôi nhận được trực tuyến với các hồ sơ bên ngoài để tăng cường khả năng của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của Quý khách về  những sản phẩm và dịch vụ mà có thể quan tâm đến Quý khách

Chúng ta có thể sử dụng các thông tin không nhận dạng cá nhân để chúng tôi thu thập cải thiện việc thiết kế và nội dung của các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này trong tổng hợp các phân tích sử dụng trang web, cũng như cung cấp cho Quý khách  các sản phẩm, các chương trình, dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tên miền người giới thiệu để giúp đỡ các vấn đề chẩn đoán với máy chủ của chúng tôi, để quản trị trang web của chúng tôi, và để giúp xác định Quý khách  và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Khi sử dụng trang web này và cung cấp thông tin cho chúng tôi, quý khách cho phép Quang Diệu sử dụng thông tin đó trong nội bộ cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi bao gồm, không giới hạn, trong kết nối với bất kỳ dịch vụ trực tuyến hoặc các dịch vụ thư điện tử nào của Quang Diệu gửi đến Quý khách. Khi sử dụng trang web này và cung cấp thông tin cho chúng tôi, Quý khách  tiếp tục cho phép chúng tôi sử dụng e-mail của Quý khách  trong kết nối với bất kỳ  dịch vụ cung cấp hoặc chiến dịch marketing của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi có biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lại tiết lộ trái phép thông tin nhưng chúng tôi không thể đảm bảo với quý khách rằng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ không bao giờ được tiết lộ trong một cách thức khác , không phù hợp với chính sách bảo mật.  Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo an ninh, toàn vẹn và bảo mật thông tin chúng tôi nhận được hoặc thu thập tại trang web của chúng tôi.

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC THỨ BA

Nhãn hiệu hàng hoá của bên thứ ba, tên thương mại, tên sản phẩm và logo, chứa trong trang web này có thể là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

• Quý khách  không sử dụng bất kỳ logo của Quang Diệu  (bao gồm cả các nút và các biểu tượng đồ họa).

• Quý khách không sử dụng hoặc bắt chước một khẩu hiệu  của Quang Diệu .

• Quý khách  không sản xuất, bán, hoặc cho thể hiện trên hàng hóa, ví dụ như Mũ, áo và cốc cà phê hoặc bất kỳ hàng hóa  khác  mang biểu tượng Quang Diệu .

• Quý khách không sử dụng hoặc bắt chước khẩu hiệu hoặc logo của Quang Diệu.

THÔNG TIN LIÊN LẠC VỀ QUY ĐỊNH

Nếu Quý khách có thắc mắc về những điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với Quang Diệu tại địa chỉ sau đây:

TRAN THI NGOC HUONG
Marketing Manger
Email: ttnhuong@quangdieu.com.vn

English | Vietnamese
Điều kiện sử dụng | Chính sách bảo mật | Sơ đồ web
Sales
Dept
Marketing Dept Marketing Dept