Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Sản phẩm mới & chiến lược
Dự án
KỸ THUẬT
Tin tức & Sự kiện
Con người & công việc
Phát triển bền vững
Liên hệ
Tên:
Email:
Thành viên
User
Pass
 
Điều kiện sử dụng
Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với Công ty TNHH Quang Diệu

Vui lòng xem lại những điều khoản sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các trang web, Quý khách đồng ý tuân theo và được ràng buộc hợp pháp bởi các Điều khoản sử dụng.

Trang web này có chứa thông tin, dữ liệu, logo, đồ họa, hình ảnh, và các yếu tố khác  (gọi chung là "Tài liệu") được sở hữu và có bản quyền của Quang Diệu hoặc bên nhà cung cấp thứ ba. Quang Diệu cũng sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn và sắp xếp các tài liệu. Ngoại trừ như đã nêu trong tài liệu này, Quý khách không được sử dụng, sao chép,  sửa đổi, tái xuất, tải về, hiển thị, gửi hoặc chuyển dưới mọi hình thức hay phương tiện nào, bao gồm điện tử, sao chụp,  ghi âm hoặc khác có nghĩa là  bất kỳ tài liệu mà không có sự cho phép bằng văn bản của Quang Diệu. Bất kỳ sử dụng trái phép của bất kỳ tài liệu chứa trên trang web này có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá, bảo mật, công khai, hoặc truyền thông và các quy định pháp luật

Quang Diệu cho phép Quý khách  sao chép, in ấn và tải về trên trang web này trên cơ sở thường xuyên và đột xuất, với điều kiện là: (1) tất cả các quyền tác giả và quyền sở hữu khác đều xuất hiện trong các tài liệu, (2) việc sử dụng các tài liệu như vậy là chỉ duy nhất cho sử dụng cá nhân, phi thương mại và thông tin và sẽ không được sao chép hoặc đăng tải trên bất kỳ máy tính nối mạng, phát sóng trong bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc sử dụng cho lợi ích thương mại; và (3) các tài liệu không được sửa đổi bằng mọi cách thức.

Trang web này có chứa liên kết đến các trang web được kiểm soát bởi các bên khác với Quang Diệu . Quang Diệu không xác nhận và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sử dụng các trang web của bên thứ ba. Quang Diệu cung cấp những liên kết này đến Quý khách chỉ như là một tiện ích

Các nhãn hiệu, biểu tượng, và nhãn hiệu dịch vụ ("Nhãn hiệu") được hiển thị trên trang web này là tài sản của Quang Dieu. tên sản phẩm khác, tên công ty, nhãn hiệu, logo và biểu tượng có thể là thương hiệu của các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc các bên thứ ba khác. Quý khách không được phép sử dụng nhãn hiệu mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Quang Diệu hoặc bên thứ ba sở hữu các nhãn hiệu đó

Điều kiện của việc sử dụng trang web đối với Quý khạch, Quý khách sẽ không sử dụng trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản, điều kiện, và thông báo. Quý khách không được phép sử dụng website theo bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hoặc làm bất kỳ tổn hại đến máy chủ  Quang Diệu  , hoặc mạng của kết nối với bất kỳ máy chủ Quang Diệu, hoặc gây trở ngại đến việc truy cập web của những người khác . Quý khách không được phép cố gắng để truy cập trái phép vào các dịch vụ, tài liệu, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với bất kỳ máy chủ Quang Diệu hoặc vào trang web, thông qua hacking, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện khác. Quý khách không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào của web mà không được cấp quyền truy cập. Quý khách đồng ý rằng nếu vi phạm điều kiện sử dụng thì  Quang Diệu có quyền yêu cầu bồi thường nếu gây tổn hại đến lợi ích của công ty  đối với hành vi vi phạm  của Quý khách theo quy định của pháp luật

Quang Diệu  có quyền ngăn chặn, lọc hoặc xóa e-mail. Quý khách không thể sử dụng trang web để thu thập thông tin cá nhân về người dùng hay truyền thông hoặc đăng trên các trang web bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, thô tục, thù hận hoặc bất kỳ phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc tài liệu phản đối của bất kỳ loại, bao gồm bất kỳ tài liệu nào khuyến khích các hành vi sẽ cấu thành một tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật.

TỪ CHỐI

CÁC TRANG WEB  VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEB KHI QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG BỊ RỦI RO, QUANG DIEU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM. QUANG DIỆU KHÔNG  ĐẢM BẢO  HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB, TÀI LIỆU HAY KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY SỬ DỤNG TRANG WEB RẰNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI. QUANG DIỆU TỪ CHỐI, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP

QUANG DIỆU  KHÔNG  ĐẢM BẢO SẢN PHẨM GIÁ, HAY THÔNG TIN KHÁC TRUY CẬP TRÊN HOẶC QUA MẠNG INTERNET LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOÀN TOÀN . THÔNG TIN , GIÁ CẢ CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC KHI NGƯỜI DÙNG KHÔNG CẬP

TRANG WEB NÀY CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG SỰ THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC  DO KỸ THUẬT KHÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO THÔNG TIN. NHỮNG THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT BẤT CỨ LÚC NÀO
English | Vietnamese
Điều kiện sử dụng | Chính sách bảo mật | Sơ đồ web
Sales
Dept
Marketing Dept Marketing Dept