Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Sản phẩm mới & chiến lược
Dự án
NỘI THẤT
- Công cộng
- Chung cư & Căn hộ
- Văn phòng & Thương mại
- Khách sạn & Resort
- Tư Nhân
CẢNH QUAN
- Công cộng
- Chung cư & Căn hộ
- Văn phòng & Thương mại
- Khách sạn & Resort
- Tư Nhân
BỀ MẶT
- Công cộng
- Chung cư & Căn hộ
- Văn phòng & Thương mại
- Khách sạn & Resort
- Tư Nhân
KỸ THUẬT
Tin tức & Sự kiện
Con người & công việc
Phát triển bền vững
Liên hệ
Tên:
Email:
Thành viên
User
Pass
 
Cảnh quan > Công cộng
The Parking of Hsinchu Harbor
The Parking of Hsinchu Harbor
Quốc gia: Đài Loan
Khách hàng: Winning
Hạng mục thi công: Cảnh quan, tượng
Loại đá thiên nhiên được sử dụng: Basalt
Giá trị hợp đồng: 120,000 usd
Thời gian thực hiện: 2001
The Ancient Bastion of Roma
The Ancient Bastion of Roma
Quốc gia: Ý
Khách hàng: Sisma
Hạng mục thi công: Lát đường
Loại đá thiên nhiên được sử dụng: Basalt
Giá trị hợp đồng: 250,000 usd
Thời gian thực hiện: 2004
Chang Hua Museum
Chang Hua Museum
Quốc gia: Đài Loan
Khách hàng: Winning
Hạng mục thi công: Cảnh quan, lát đường
Loại đá thiên nhiên được sử dụng: Basalt
Giá trị hợp đồng: 107,000 usd
Thời gian thực hiện: 2005
National Theater
National Theater
Quốc gia: Đài Loan
Khách hàng: Winning
Hạng mục thi công: Lát nền
Loại đá thiên nhiên được sử dụng: Basalt
Giá trị hợp đồng: 70,000 usd
Thời gian thực hiện: 2006
Dream Mall
Dream Mall
Quốc gia: Đài Loan
Khách hàng: Yung Mao Construction
Hạng mục thi công: Cảnh quan, lát đường
Loại đá thiên nhiên được sử dụng: Basalt
Giá trị hợp đồng: 540,000 usd
Thời gian thực hiện: 2006
The Landscape for apartment in Tai Chung Park
The Landscape for apartment in Tai Chung Park
Quốc gia: Đài Loan
Khách hàng: Winning
Hạng mục thi công: Cảnh quan, Lát đường
Loại đá thiên nhiên được sử dụng: Basalt
Giá trị hợp đồng: 125,000 usd
Thời gian thực hiện: 2007
English | Vietnamese
Điều kiện sử dụng | Chính sách bảo mật | Sơ đồ web
Sales
Dept
Marketing Dept Marketing Dept